Latest News

Mengapa Pilih Siri Lebah CNI? Posted on Monday, 02 December 2013
CNI Cooking Class Posted on Monday, 02 December 2013For Better Skin Care Posted on Monday, 02 December 2013
How Long Will You Just See This Way Posted on Monday, 02 December 2013Intensif Terkini Kempen Pelancaran Rasmi CNI Global Posted on Monday, 04 November 2013

Semua ahli Pro-JV sila ambil perhatian bahawa Syarikat telah mengantikan Kempen Pelancaran Rasmi CNI Global yang disiarkan melalui CNI Ekspres bertarikh 3 Oktober lalu dengan yang baru seperti berikut. Tindakan ini diambil setelah Syarikat mempertimbangkan sambutan hangat pasaran terhadap CNI Global. Rebutlah peluang ini untuk menjana lebih pendapatan dan meluaskan lagi jaringan anda!


Tempoh Kempen : 23/09/2013 – 17/11/2013 (Minggu ke-39 – Minggu ke-46) Akumulatif dalam 8 minggu.


Syarat Kelayakan :

  1. Status Ahli Pro-JV yang menyertai kempen ini mestilah “Gold” dan ke atas
  2. Dapat menaja Ahli Pro-JV BARU (Ahli Pro-JV baru minima “Gold” dan ke atas) dalam tempoh kempen
  3. Ahli Pro-JV yang menyertai kempen ini mesti mengekalkan status aktif 20CV.


Pengiraan Insentif jumlah Ahli Pro-JV BARU (“Gold” dan ke atas) termasuk:-

  1. Ahli Pro-JV baru “Silver” yang naik taraf ke status “Gold” dan ke atas dalam minggu yang sama
  2. Valued Member yang naik taraf ke Ahli Pro-JV status “Gold” dan ke atas
  3. Kombinasi Ahli Pro-JV baru (“Gold” dan ke atas) yang ditaja di 4 BC yang berlainan juga diambil dikira


Pengiraan Insentif TIDAK termasuk :

  1. Naik taraf dalam minggu yang berlainan
  2. Pendaftaran semula Ahli (re-entry)


Insentif Tunai : Bilangan Ahli Pro-JV baru (“Gold” dan ke atas) dikira untuk 8 minggu secara akumulatif tetapi insentif tunai dibayar secara mingguan.

 

Bil. Ahli Pro-JV baru (“Gold” dan ke atas)

Insentif Tunai (RM)

Pertama & Ke-2

60 setiap seorang Ahli Pro-JV baru

Ke-3 & Ke-4

+120 setiap seorang Ahli Pro-JV baru

Ke-5 & ke-6

+180 setiap seorang Ahli Pro-JV baru

Ke-7

+240

Maksima RM960 akan dibayar bagi setiap 7 orang Ahli Pro-JV baru

(“Gold dan ke atas)

 Contoh : En. A adalah Ahli Pro-JV Gold yang mencapai 20CV aktif. Dia menaja Ahli Pro-JV baru (“Gold” dan ke atas) :

 

Minggu

 

Bilangan Ahli Pro- JV baru (“Gold” dan ke atas)

Akumulatif Ahli Pro-JV Baru (“Gold” dan ke atas)

Pengiraan

 

Insentif (RM)

Ke-39

23 – 29 September

1

1

Pertama

60

Ke-40

30 Sept – 06 Oktober

 +1

2

Ke-2

+60

Ke-41

07 -13 Oktober

+1

3

Ke-3

+120

Ke-42

14 – 20 Oktober

+2

5

Ke-4

Ke-5

+120

+180

Ke-43

21 – 27 Oktober

+2

7

Ke-6

Ke-7

+180

+240

Telah mencapai maksimum RM960 bagi 7 orang Ahli Pro-JV Baru (“Gold” & ke atas)

Pengiraan baru untuk Ahli Pro-JV Baru (“Gold” & ke atas) yang seterusnya

Ke-44

28 Oct – 03 November

2

2

Pertama + Ke-2

60

+60

Ke-45

04 – 10 November

+4

6

Ke-3

Ke-4

Ke-5

Ke-6

+120

+120

+180

+180

Ke-46

11 – 17 November

+1

7

Ke-7

 

+240

 

 

 


Syarat : Keputusan Syarikat adalah muktamad dan Syarikat berhak untuk mengubah mana-mana Syarat & Peraturan tanpa notis terdahulu.